Romanian Dance Group
"Mărţişorul"

Dances from Transilvania:

 1. Arieşul - men's dance
 2. Că1uşer - ritual men's dance
 3. Suite from the Transilvanian plain (Gherla)
 4. Chimiteinic - men's dance
 5. Crihaima - women's de fete
 6. Suite of dances from north east Transilvania
 7. Dance "cu sucitoare" (with rolling pins)
 8. Polca from Aleşd in Bihor

Dances from south Romania:

 1. Suite of dances from Dobrogea
 2. Suite of dances from Oltenia
 3. Dance for girls "ca la Breaza" from Muntenia

Dances from Moldavia:

 1. Suite of dances from Moldavia I
 2. Suite of dances from Moldavia II
 3. Suite of dances from Neamţ region in Moldavia

Other regions:

 1. Suite of dances from the Banaţ
 2. Suite of dances from Maramureş
 3. Dance from Oaş

Further information on the dances click here

 

Dansuri din repertoriu:

Dansuri din Transilvania

 1. Arieşul - Dans bărbătesc
 2. Că1uşer - Dans ritual bărbătesc
 3. Suită din Cîmpia Transilvaniei (Gherla)
 4. Chimiteinic - Dans bărbătesc
 5. Crihaima - Dans de fete
 6. Suită de dansuri din nord estul Transilvaniei
 7. Dans cu sucitoare
 8. Polca din Aleşd (Bihor)

Dansuri din Sudul Ronâniei:

 1. Suită de dansuri dobrogene
 2. Suită de dansuri din Oltenia
 3. Muntenia - Dans de fete bazat pe "ca la Breaza"

Dansuri din Moldova:

 1. Suite de dansuri Moldoveneşti I
 2. Suite de dansuri Moldoveneşti II
 3. Suite de dansuri Moldoveneşti din Neamţ

Alte regiuni:

 1. Suită de dansuri Bănăţene
 2. Suite de dansuri din Maramureş
 3. Dans din Oaş