Guru Riului - Sibiu

Eliznik home > Romania > photo galleries > Transylvania > Guru Riului - Sibiu

Romanian village of Guru Riului.

 

© Eliznik2005, First issue 2002, Last updated Nov-05